Lodní třída Optimist

Koncepce práce s oddílem mládeže v lodní třídě Optimist

Vychází z projektu „YCPK Optimist Písek“. Cílem je navázat na dosud vykonanou organizátorskou a trenérskou práci K. Frýborta s oddílem Q za podmínek přijatelných pro YCPK, respektive trenéra a pro členy oddílu i jejich rodiče.

 • Práce trenéra je dobrovolná a neplacená
 • YCPK hradí náklady na činnost trenéra (cestovné, ubytování, potřeby a pomůcky pro výcvik)
 • YCPK podle aktuálních finančních možností refunduje náklady na startovné pro členy-závodníky, kteří splní limit účasti na trénincích a závodech
 • YCPK zapůjčí členům oddílu lodě, které má k dispozici za přesně stanovených podmínek
  (kauce na lodě, nájem, péče o lodě, účast na trénincích a závodech).
 • Členové oddílu respektive jejich rodiče si hradí povinné pojištění odpovědnosti, náklady na startovné, oblečení, výstroj, stravování a cestovné na tréninky a závody, případně soustředění
 • Přijetí člena do oddílu je podmíněno souhlasem zájemce a jeho rodičů s uvedenými zásadami

 

Lodní třída Optimist je určena pro děti ve věku od 8 do 15 let.
Starší děti mohou pokračovat na jednoposádkových lodích ve třídách Evropa nebo Laser nebo lodích dvouposádkových – Cadet, Fireball, 420, atd.

Parametry a vzhled LT Optimist
Q – Optimist

Vlajka vlajka „O“
Posádka 1 osoba
Od věku min. věk 8 let
Do věku max. věk 15 let
Kód 11
Délka 2,3 m
Šířka 1,13 m
Plocha plachet 3,5 m2
Hmotnost trupu 35 kg
Poznámka Mezinárodní třída ISAF určená pro mládež
WWW mezinárodní asociace třídy http://www.optiworld.org
Kontakt kontakt
 • Lodní třída pro nejmenší závodníky, u nás nejoblíbenější.
 • Lze na ní závodit od prvních jachtařských krůčků až třeba po mistrovství světa.
 • Geniálně jednoduchá a bezpečná loď, a přes svůj trochu „neckovitý“ tvar i pěkná na pohled.
 • Je dlouhá 2,3 m a váží jen 35 kg, takže ji snadno odvezete na střeše auta.
 • Omezena věkem na max. 15 let.
top