Radavská regata 2024

Dne 29.6.2024 pořádá Yacht Club Písek Radavskou regatu 2024.

Speciální plachetní směrnice:

Pořadatel:

Yacht Club Písek, z.s

Termín:

29.6.2024

Místo konání:

Orlická přehrada- ř. km 152- 155

Organizační středisko závodu – YCPK loděnice Radava

Ředitel závodu:

Štěpán Záruba, tel. 777 569 414

Hlavní rozhodčí:

Miloš Zvonař, tel 773 287 164

Lodní třídy:

Kajutové plachetnice třídy  KAJ-1 OPEN

kategorie do 7m, nad 7m, RACE, 

Časový program 29.6.2024:

9,00 – 10,00 přihlášky do závodu

10,30 nástup závodníků

11,00 hod předpokládaný start první rozjížďky

18,00 poslední možný start rozjížďky

19,00 vyhlášení výsledků a ukončení závodu

Startovné:

450,- Kč za loď

Předpisy:

Závod bude veden v souladu s platnými Závodními pravidly jachtingu /World sailing 2021-2024/, speciální plachetní směrnicí, vypsáním závodu a případně dalších pokynů, které vydá ZK nebo pořadatel. Speciální plachetní směrnice bude zveřejněna na informační tabuli ZK..

Protesty:

Písemné protesty musí být podány v souladu s ZPJ do 1 hod po ukončení rozjížďky s vkladem 300,- Kč.

Trať dráhy:

start a cíl v prostoru Radavy, čára je tvořená žlutou bójí a lodí rozhodčích okruh – v prostoru mezi Velkým Vírem a Radavou

Značky dráhy:

po startu směr Vystrkov žlutá bóje, pak do Pukňov žlutá bóje, míjení bójí levobokem, znaky plavební dráhy platí a lodě je obeplouvají ze správné strany.

Rozjížďky:

jednokolové

Bodování:

Nízkobodový systém

Ceny:

Hodnoceno 1 – 3 místo, poslední místo v každé kategorii

Ubytování:

Vlastní na lodích, případně po dohodě v prostorách YCPK.

Ostatní:

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. V případě poškození lodě pořadatel neposkytuje náhradu.

top